Arşiv

seyfi öztürk

11 Mart 1972 tarihinde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam kararının görüşüldüğü oturumda konuşan Adalet Partisi milletvekili Seyfi Öztürk, bu idamın diğerlerinden neden farklı olduğunu şu sözlerle açıkladı:

Şimdi derhal ifade edeyim ki; ne merhum Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan’ın idamı hadisesinin sebebini, muhtevasını, ne de Talat Aydemir ve arkadaşlarının hadisesinin se­bebini, muhtevasını biribirinden ayırmak lazım­dır, karıştırmamak lazımdır. Bunu derhal ifade edeyim. Hele bugün tetkik ettiğimiz mevzuu bunların hiçbirisi ile mukayese edemezsiniz, biri­birinden tamamiyle ayrı, şartları ayrı, mahiyeti ayrı, hüviyeti ayrı meselelerdir. 

Bunun üzerinde mü­nakaşa yaparken Yüce Meclisten dört hafta evvel 17 idam cezası geçiyor, hiç kimse konuş­muyor, üzerinde durmuyor. Bugün nedense bir cidal hareketi varmış gibi bu kürsüden ölüm cezalarının verilmemesi için adeta bir şefkat, bir atıfet yarışmasına girişilmiş oluyor. Mesele­nin şekli bu ama, asıl altındaki öz başka.