Arşiv

taner yıldız

taner yıldızSoma’nın Yırca köyünde Kolin Grubu’nun yapmak istediği termik santral için kamulaştırılan arazideki zeytin ağaçlarının kesilecek olmasıyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 21 Ekim 2014 Salı günü şöyle konuştu:

Orada ne kadar zeytin ağacı kesti, bunu bir kayıp olarak görmüyoruz, yerine yüz katını bin katını diksin o yatırımcı. Bunu da yatırımcımız yapmaya hazır. Ama oraya 1.3 milyar dolarlık yatırım yapacaksın, oradaki kesilecek 100-200 tane zeytin ağacı Türkiye’nin gelişmesine de mani olmaması lazım. Yatırım seçtiğiniz alana değil kömür nerede çıkıyorsa oraya geliyor.

Bakanın açıklamaları sonrası termik santral yapılmaya çalışılan arazide Kolin Grubu’nun özel güvenlik elemanları 7 Kasım 2014 tarihinde nöbet tutan Yırca köylüsünü barakaya kapatmış, sabah 6.30’da iş makinaları ile 6 bin zeytin ağacını kestirmişti. Aynı günün akşamı ise Danıştay yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 3 Nisan 2011’de katıldığı “Eğrisi Doğrusu” programında nükleer enerji santrallerinin doğurduğu riskleri karşılaştırmalı olarak değerlendirdi:

Birkaç sosyolojik araştırma yapmışlar; Amerika’da ve farklı ülkelerde. Mesela bekarlar Amerika’da evlilere göre 6 yıl daha az yaşıyorlar. Bu, kadınlarda 3.2 yıl olarak belirlenmiş. Sigara ortalama insan ömrünü 2.3 yıl, yoksulluk 700 gün, alkol 130 gün, kalp 2100 gün öne çekiyor. … Ama Nükleer santrallerin ortalama ömür kaybı 0.03 gün olarak tespit edilmiş.

Başbakanımızın verdiği örneği beğenmiyorum dediniz. Ama bu vatandaşımızın anlayabileceği bir risk tanımlaması adına verilmiş bir şeydir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 19 Aralık 2010’da katıldığı Tes-İş 9. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bizler gelişmekte olan Türkiye olarak mutlaka yeri gelecek 16-18 saat çalışabileceğiz. Değişimi iyi idare edebilmek adına bunu mutlaka yapmak lazım. Ben biliyorum ki benim işçim işini bitirmeden çıktığı direkten inmez. O direkte sorunu 8 saatte çözerse 8 saat, 18 saatte çözerse 18 saat çalışır. O yüzden biz uzlaşı içerisinde bütün emeklerimizi beraber ortaya koyarak Türkiye’yi geliştireceğiz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 14 Ekim 2011’de, Avrupa Komisyonu Türkiye Dostları Grubu’nun Brüksel’de düzenlediği enerji konulu bir konferans dönüşü uçakta şöyle dedi:

Gün saat 5’te ışıyorsa, biz de bir saat hazırlık yaparak 6’da sokağa çıkıp işimize başlayalım. Gün 6’da ağarıyorsa, 7’de işe başlayalım. Mesai saatlerinin bitişi de günışığına paralel olsun.

Gerekçesini ise şöyle ifade etti:

Amerikalı o saatte işe başladığında anlamlı oluyor da bizde niye olmasın? Kültürümüzde var, örneğin bakkal saat 6’da açar. Kayseri’ye, Tahtakale’ye gidin, esnaf böyledir. Neden devlet yapısında hissetmeyiz? Günışığına bağlı çalışmak, enerji tasarrufu açısından da, psikolojilerimizdeki tesiri açısından da daha verimli olacaktır. Yılda 3 milyar kilovatsaat, yaklaşık 600 milyon lira tasarrufumuz olur. Çocukların da bir an önce bu kültüre ulaşması doğru olur.