Arşiv

Tag Archives: adnan koç

İzmir Ticaret Odası’nın Ergenekon davasından gözaltına alınan dönemin Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün’e destek vermek amacıyla 3 Temmuz 2008 tarihinde düzenlediği toplantıda kürsüye gelen üye Adnan Koç şöyle konuştu:

Türkiye Cumhuriyeti’ni savunan, ülkemizin emperyalizme peşkeş çekilmesine karşı çıkan, Türkiye’nin yüzakı Tercüman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni, Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi, tüm oyunları peşkeş düzeneğinin çirkinliğini rakamlarla asla reddedilmeyecek şekilde bilgilerle kamuoyuna yansıtan Sinan Aygün’ün, ulusumuza büyük hizmet vermiş paşalarımızın, Vedat Yenerer’in, Soros Vakfı’ndan geçinen işbirlikçileri, Can Paker’leri ifşa eden öğretim üyesi Emin Gürses’in, Türk’e hakaret etmeyi meslek edinen aşağılık, şerefsiz Orhan Pamuk’tan mahkemelerde hesap görenler avukat Kemal Kerinçsiz ve diğer arkadaşları bu memleket için ne yapmışlardır?

Meclis Başkanı Necip Kalkan, Koç konuşmasını bitirdikten sonra konuşma metnini ondan aldı ve bu metnin gazetecilerle paylaşılmayacağını söyledi. Toplantıda meclis tutanaklarından `aşağılık ve şerefsiz’  kelimelerinin çıkarılmasını isteyen başkanın talebi mecliste oybirliğiyle kabul edildi.